Litar Generator Tune Muzik Arduino

Litar Generator Tune Muzik Arduino

Anda boleh menggunakan rangkaian penghasil lagu muzik Arduino kecil ini untuk aplikasi pilihan, seperti membuat loceng pintu yang menarik, sebagai tanduk belakang kereta, atau kotak muzik untuk menghadiahkan seseorang, atau hanya untuk hiburan peribadi.Diperlukan Perkakasan

Perkakasan yang diperlukan untuk projek diberikan seperti berikut:

  • Papan Arduino atau Genuino
  • piezo buzzer atau pembesar suara
  • wayar penyambung

Arduino dikuasakan dengan input bekalan kuasa 9V, 500mA yang mungkin dari penyesuai SMPS AC ke DC standard, atau anda juga boleh mencuba pengecas telefon bimbit anda.

Pin # 8 dari Arduino boleh dikonfigurasikan secara langsung dengan pembesar suara yang tidak boleh dinilai melebihi 8 ohm, dan 1 watt.

Oleh itu, satu wayar pembesar suara menghubungkan dengan pin # 8 papan Arduino dan wayar yang lain menuju ke garis negatif atau garis bawah papan.Untuk Keluaran Terkuat

Untuk bunyi yang lebih kuat atau kuat, anda boleh mengkonfigurasi pin # 8 dengan tahap pemacu transistor, yang terdiri daripada transistor TIP31, yang asasnya dapat dihubungkan dengan pin8 melalui perintang 1K, pemancar ke tanah dan pemungut ke salah satu wayar pembesar suara, wayar spaker yang lain kini bersambung dengan bekalan positif iaitu bekalan 9V (+).

Di sini pastikan pembesar suara dinilai pada 8 ohm tetapi pada watt yang jauh lebih tinggi, mungkin sekitar 5 watt untuk penjanaan lagu muzik yang diperkuat.

Lakaran ini dikodkan untuk dimainkan dan menghasilkan banyak rawak
melodi mengikut urutan menggunakan skala pentatonik
/*
Musician
Plays a (fairly) random tune until the program is stopped.
8-ohm speaker on digital pin 8.
//Copyright (c) 2012 Jeremy Fonte
//This code is released under the MIT license
//https://opensource.org/licenses/MIT
*/
int randomNote = 131
int randomDuration = 2
int noteStep = 1
int notes[15]
void setup() {
pinMode(8, OUTPUT)
notes[1] = 131
notes[2] = 147
notes[3] = 165
notes[4] = 196
notes[5] = 220
notes[6] = 262
notes[7] = 294
notes[8] = 330
notes[9] = 392
notes[10] = 440
notes[11] = 523
notes[12] = 587
notes[13] = 659
notes[14] = 784
notes[15] = 880
randomNote = random(1, 15)
}
void loop() {
noteStep = random(-3, 3)
randomNote = randomNote + noteStep
if(randomNote <1) {
randomNote = random(1, 15)
}
else if(randomNote > 15) {
randomNote = random(1, 15)
}
randomDuration = random(1, 8)
// to calculate the note duration, take one second
// divided by the note type.
//e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
int noteDuration = 1000/randomDuration
tone(8, notes[randomNote],noteDuration)
// to distinguish the notes, set a minimum time between them.
// the note's duration + 30% seems to work well:
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30
delay(pauseBetweenNotes)
// stop the tone playing:
noTone(8)
}

Gambar rajah sambungan untuk litar penjana lagu muzik Arduino yang dicadangkan ditunjukkan di bawah:

Litar Generator Tune Muzik Arduino

Untuk mendengar yang diperkuat dengan daya tinggi, susunan yang sama dapat ditingkatkan dengan transistor daya seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut:
Sepasang: 4 Litar Power Bank Mudah Dijelaskan Seterusnya: Arduino RGB Flowing Sequential Light Circuit