Cara Menyambung IC 4066 dalam Litar

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah

Dalam artikel ini, kami akan cuba memahami cara menyambungkan pinout input dan output suis dua hala IC 4066. Kami akan belajar cara mengkonfigurasi dan menggunakan pinout IC 4066 dengan betul dalam litar.

4066 sebenarnya menjalankan peranan suis analog. 4066 ialah litar bersepadu yang terdiri daripada suis yang bertujuan untuk menukar isyarat analog melalui kawalan digital.

Ini menunjukkan bahawa apabila isyarat analog digunakan pada input suis, ia hanya akan mencapai output suis jika isyarat digital TINGGI dihantar ke input kawalan (atau dayakan).

Oleh itu, kita boleh menghantar isyarat analog dari terminal input ke terminal output suis dengan memasukkan isyarat digital TINGGI ke dalam terminal kawalan.Suis dua hala mendapat namanya daripada fakta bahawa ia boleh berfungsi dalam kedua-dua arah. Ini menunjukkan bahawa input boleh digunakan pada kedua-dua belah suis. Akibatnya, bergantung pada sisi mana adalah input, arus mungkin mengalir dalam satu cara atau yang lain.

Ciri-ciri Utama IC 4066

 • Pada asasnya, suis dua hala berasaskan IC 4066 berfungsi seperti kutub tunggal, suis lontaran tunggal.
 • Peranti 4066 terdiri daripada 4 suis terbina dalam dan oleh itu ia adalah IC suis dua hala empat segi.
 • Terdapat hanya satu input dan satu terminal output bagi setiap suis.
 • Selain itu, setiap suis mempunyai terminal kawalan atau dayakan. Kawalan atau terminal daya mestilah TINGGI supaya isyarat mengalir dari terminal input ke terminal output.
 • Untuk menjadikan terminal kawalan TINGGI kita mesti perlu membekalkan +5V kepadanya.
 • +5V pada terminal kawalan membolehkan suis yang berkaitan ditutup, supaya isyarat input dapat melalui ke output.
 • Tidak akan ada sebarang output jika suis kawalan atau daya tidak disambungkan ke +5V atau terus dinyahaktifkan. Apabila suis kawalan ditetapkan kepada HIGH, suis ditutup dan output menjadi mungkin.
 • Oleh itu, suis dibuka atau dimatikan apabila LOW atau tanah digunakan pada terminal kawalan. Suis ditutup atau HIDUP apabila isyarat TINGGI digunakan pada terminal kawalan.

Litar berikut menunjukkan operasi asas cip 4066. Dalam operasi ini kita akan melihat bagaimana isyarat analog luaran boleh dikawal melalui dua suisnya, dengan menggunakan isyarat digital pada terminal kawalan berkaitan IC.

Komponen Diperlukan

 • 4066 Cip Suis Dua Hala Empat - 1 no
 • Suis Butang Tekan - 2 no
 • Perintang 10KΩ - 2 nos
 • Multimeter untuk memeriksa output isyarat

IC 4066 ialah cip suis empat hala dua hala kerana ia terdiri daripada 4 suis terbina dalam.

IC mempunyai sejumlah 14 pinout.

IC 4066 boleh dikendalikan menggunakan julat voltan bekalan antara 5 V dan 15 V.

Butiran pinout lengkap IC 4066 boleh dipelajari daripada rajah berikut:

Seperti yang kita ketahui, IC 4066 ialah IC suis empat hala dua hala, yang bermaksud ia termasuk 4 suis. Suis dalaman boleh digambarkan dalam imej pinout IC di atas. Setiap suis terdiri daripada input individu, output dan pinout kawalan.

Pin VDD 14 menunjukkan pin bekalan positif IC, dan pin tanah 8 ialah pin bekalan negatif IC.

Cara Menyambung dan Menggunakan Litar IC 4066

Perintang butang tekan boleh menjadi 10K
 • Merujuk kepada rajah sambungan 4066 di atas, kami menyambungkan bekalan +5V ke VDD, pin 14, dan bekalan 0V tanah ke pin 7. Dengan berbuat demikian, cip diberi kuasa yang mencukupi.
 • Hanya dua daripada empat suis digunakan dalam litar contoh ini.
 • Kami membekalkan isyarat analog kepada pin input#1 dan pin#3 daripada dua suis. Isyarat analog ini boleh menjadi gelombang sinus mudah atau frekuensi audio, atau isyarat digital.
 • Perintang tarik-turun bersama-sama dengan butang tekan disambungkan ke pin kawalan#5 dan pin#13 daripada dua suis.
 • Selagi butang tekan tidak ditekan, isyarat adalah RENDAH secara lalai pada pin kawalan.
 • Apabila butang tekan ditekan, isyarat menjadi TINGGI pada pin kawalan.
 • Apabila pin kawalan menjadi tinggi, isyarat input dibenarkan masuk ke dalam pin output.

Penerangan Litar

Oleh itu, butang tekan untuk setiap suis perlu ditekan agar litar ini berfungsi. Ini membolehkan isyarat analog input mencapai output.

Jika butang tekan tidak ditekan, tiada isyarat dihantar ke output.

Ini bermakna, isyarat analog (atau isyarat digital) pada input akan muncul pada output hanya apabila anda menekan butang tekan.

Sebaliknya, jika butang tekan tidak ditekan, isyarat input tidak dibenarkan untuk mencapai output.