Perbezaan antara Analog Signal dan Digital Signal

Perbezaan antara Analog Signal dan Digital Signal

Isyarat analog dan digital adalah pelbagai jenis yang digunakan untuk membawa data dari satu alat ke alat yang lain. Analog isyarat berterusan isyarat gelombang yang berubah dengan jangka masa sedangkan digital adalah isyarat diskrit adalah sifat. Perbezaan utama antara analog dan digital isyarat adalah, isyarat analog dilambangkan dengan gelombang sinus manakala isyarat digital dilambangkan dengan gelombang persegi. Mari kita bincangkan perbezaan isyarat analog & digital. Contoh terbaik analog dan digital adalah elektron kerana ia berurusan dengan analog, juga isyarat digital, input & output. Dalam beberapa cara, sebuah projek elektronik terutamanya berinteraksi oleh dunia analog yang sebenar sedangkan isyarat digital dengan komputer, mikropemproses, dan unit logik. Kedua-dua jenis isyarat ini serupa dengan bahasa elektronik yang berbeza. Sebilangan bahasa lain hanya dapat mengenali dan bercakap salah satu daripada kedua-duanya. Artikel ini membincangkan gambaran keseluruhan isyarat analog dan digital, dan perbandingan antara keduanya. Sila rujuk pautan untuk mengetahui Perbezaan Antara Litar Analog dan Litar DigitalApakah Isyarat Analog dan Digital?

Isyarat analog adalah satu jenis isyarat yang berbeza-beza dari masa yang berterusan, dan ini dikelaskan kepada isyarat komposit dan sederhana. Jenis isyarat analog yang mudah hanyalah gelombang sinus, dan itu tidak dapat diuraikan, sedangkan isyarat analog jenis komposit dapat diuraikan menjadi banyak gelombang sinus. Isyarat analog dapat ditentukan dengan menggunakan amplitud, jangka masa sebaliknya frekuensi, & fasa. Amplitud melintasi ketinggian tertinggi isyarat, frekuensi melancarkan kadar di mana isyarat analog berbeza-beza, dan fasa melengkapkan kedudukan isyarat berkenaan dengan masa apa-apa. Isyarat analog tidak tahan terhadap kebisingan, oleh itu ia menghadapi distorsi serta mengurangkan kualiti penghantaran. Julat nilai isyarat analog tidak dapat diperbaiki.


Isyarat Analog

Isyarat Analog

Sama seperti analog, isyarat digital membawa data walaupun sedikit berbeza. Isyarat ini diskrit atau tidak berterusan. Isyarat digital membawa data dalam bentuk binari kerana menandakan dalam bit. Isyarat-isyarat ini dapat diuraikan menjadi gelombang sinus yang disebut sebagai harmonik. Setiap isyarat digital mempunyai amplitud, frekuensi, & fasa seperti isyarat analog. Isyarat ini dapat ditentukan oleh selang bit dan juga kadar bit. Di sini, selang bit tidak lain hanyalah masa yang diperlukan untuk menghantar bit sahaja, sedangkan kadar bit adalah frekuensi selang bit.

Isyarat Digital

Isyarat DigitalIsyarat digital lebih tahan terhadap kebisingan oleh itu, ia hampir tidak menghadapi gangguan. Gelombang ini sederhana dalam transmisi serta lebih dapat diandalkan ketika dibandingkan dengan gelombang analog. Isyarat digital merangkumi pelbagai nilai yang terhad di antara 0 hingga 1. Untuk tahu bagaimana isyarat analog ditukar menjadi digital, sila rujuk pautan: Cara Menukar Isyarat Analog ke Isyarat Digital oleh ADC Converter

Ciri-ciri Isyarat Analog dan Digital

Ciri-ciri isyarat analog dan Digital terutamanya merangkumi kesesuaian, kesinambungan, perwakilan, jenis data, jenis isyarat, medium penghantaran, jenis nilai, keselamatan, lebar jalur, perkakasan, penyimpanan data, mudah alih, penghantaran data, impedans, penggunaan kuasa, data rakaman, penggunaan, kadar penghantaran data, contoh dan aplikasi.

Kebolehsuaian


Isyarat analog kurang laras untuk pelbagai penggunaan, sedangkan isyarat digital lebih laras untuk pelbagai penggunaan.

Kesinambungan

Isyarat analog menggunakan pelbagai nilai amplitud yang berterusan sedangkan isyarat digital mengambil sekumpulan nilai yang berbeza pada jarak yang tetap pada masa itu.

Jenis Data

Isyarat analog bersifat berterusan, sedangkan isyarat digital adalah diskrit.

Jenis Gelombang

Jenis gelombang isyarat analog adalah sinusoidal, sedangkan isyarat digital adalah gelombang persegi.

Medium Penghantaran

Medium penghantaran isyarat analog adalah wayar atau tanpa wayar, sedangkan isyarat digital adalah wayar.

Jenis Nilai

Jenis nilai isyarat analog jika positif dan negatif, sedangkan isyarat digital positif.

Keselamatan

Keselamatan isyarat analog tidak disulitkan, sedangkan isyarat digital disulitkan.

Lebar jalur

Lebar jalur isyarat analog rendah, sedangkan isyarat digital tinggi.

Perkakasan

Perkakasan isyarat analog tidak elastik, sedangkan digital elastik dalam pelaksanaan

Simpanan data

Penyimpanan data isyarat analog adalah dalam bentuk isyarat gelombang, sedangkan isyarat digital menyimpan data dalam bentuk bit binari.

Kemudahalihan

Isyarat analog mudah alih seperti termometer dan kos rendah, sedangkan isyarat digital mudah alih seperti komputer dan mahal.

Penghantaran data

Secara analog, isyarat boleh merosot disebabkan oleh kebisingan sepanjang transmisi, sedangkan isyarat digital boleh menjadi kebisingan sepanjang penghantaran tanpa sebarang kerosakan.

Impedansi

Impedansi isyarat analog rendah, sedangkan isyarat digital tinggi.

Penggunaan kuasa

Peranti analog menggunakan lebih banyak kuasa, sedangkan peranti digital menggunakan lebih sedikit kuasa.

Kadar Penghantaran Data

Kadar penghantaran data dalam isyarat analog lambat, sedangkan pada isyarat digital lebih cepat.

Contoh

Contoh terbaik dari isyarat analog adalah video, suara manusia di udara, gelombang penghantaran radio atau TV
gelombang penghantaran.

Permohonan

Isyarat analog boleh digunakan dalam peranti analog secara eksklusif, termometer, sedangkan isyarat digital sesuai untuk peranti elektronik digital seperti komputer, PDA, telefon bimbit.

Perbezaan Utama antara Isyarat Analog dan Digital

Kunci perbezaan antara isyarat analog dan digital dalam bentuk jadual ditunjukkan di bawah.

Isyarat Analog

Isyarat Digital

Isyarat analog menunjukkan isyarat berterusan yang terus berubah dengan jangka masa.

Isyarat digital menunjukkan isyarat diskrit yang membawa data binari dan mempunyai nilai diskrit.

Isyarat analog adalah gelombang sinus berterusan

Isyarat digital adalah gelombang persegi.

Isyarat analog menerangkan tingkah laku gelombang berkenaan dengan amplitud, jangka masa, & fasa isyarat.

Isyarat digital menggambarkan tingkah laku isyarat berkenaan dengan kadar bit dan selang bit.

Julat isyarat analog tidak akan ditetapkan.

Isyarat digital terhad serta antara 0 hingga 1.

Isyarat analog semakin mendatar ke arah herotan semasa tindak balas terhadap bunyi bising

Isyarat digital mempunyai ketahanan sebagai tindak balas terhadap bunyi bising, oleh itu, ia tidak sering mengalami gangguan.

Isyarat analog menyiarkan maklumat dalam bentuk isyarat.

Isyarat digital menyiarkan maklumat dalam bentuk binari iaitu bit.

Contoh isyarat analog adalah suara manusia

Contoh isyarat digital adalah penghantaran data dalam komputer.

Kelebihan Isyarat Digital berbanding Isyarat Analog

Terdapat beberapa kelebihan menggunakan isyarat digital berbanding isyarat analog .

  • Isyarat digital lebih selamat, dan tidak rosak akibat bunyi bising.
  • Isyarat ini menggunakan lebar jalur yang rendah
  • Mereka membenarkan isyarat yang dihantar pada jarak yang jauh.
  • Isyarat digital mempunyai penghantaran kadar yang lebih tinggi
  • Dengan menggunakan isyarat ini, kita dapat menterjemahkan mesej, audio, video ke dalam bahasa peranti.
  • Isyarat digital membolehkan penghantaran pelbagai arah serentak.

Oleh itu, perbezaan antara isyarat analog dan digital dalam bentuk jadual ditunjukkan di atas. Kombinasi komponen analog dan digital jarang berlaku dalam litar. Biasanya, mikrokontroler adalah binatang digital, dan mereka mempunyai litar dalaman dengan kerap yang membolehkan mereka berhubung dengan litar analog. Seorang ADC (penukar analog ke digital) membenarkan pengawal mikro untuk menyambungkan sensor analog untuk membaca voltan analog. DAC umum yang lebih sedikit membenarkan pengawal mikro untuk menghasilkan voltan analog, yang berguna setiap kali memerlukan suara. Inilah soalan untuk anda, yang manakah isyarat yang lebih baik? isyarat analog atau digital?