Litar Pemasa Mains 220V LCD - Pemasa Pasang dan Main

Litar Pemasa Mains 220V LCD - Pemasa Pasang dan Main

Dalam posting ini kita akan membuat pemasa induk 220 V yang dikendalikan menggunakan Arduino yang waktu undur dapat disaksikan melalui paparan LCD 16 x 2.Pengenalan

Litar pemasa LCD yang dicadangkan adalah pemasa tujuan umum dengan paparan dan beberapa butang untuk menetapkan waktu.

Setelah masa diatur, output akan menjadi tinggi dan mula mengira waktu dan apabila ia sampai pada 00:00:00 (Jam: Minit: Detik) output menjadi rendah. Anda boleh mengubahsuai projek ini untuk keperluan anda yang disesuaikan.

Sekarang kembali ke projek.

Kami selalu bimbang dengan alat elektrik atau elektronik yang terlalu lama beroperasi kerana terlupa untuk mematikannya.Peranti elektrik dan elektronik yang kritikal masa seperti periuk elektrik, pengecas bateri berprofil rendah, pemanas dan lain-lain perlu dimatikan pada waktu yang tepat jika tidak, kita mungkin akan mengurangkan masa hidup alat atau barang akhir yang diproses seperti makanan tidak menyenangkan memakan.

Pengecas bateri berprofil rendah mungkin tidak mempunyai pemasa atau sistem pemantauan bateri yang mungkin merosakkan jangka hayat bateri jika kita lama mengecas.

Kita boleh mengatakan beratus-ratus contoh seperti ini, untuk melepaskan diri dari hasil buruk seperti itu, soket pemasa dapat digunakan.

Soket pemasa adalah pemasa sederhana yang disambungkan ke soket AC dan peranti kritikal masa akan disambungkan pada output soket pemasa. Pengguna harus memasukkan masa menggunakan butang atau dail untuk berapa lama peranti yang disambungkan harus dihidupkan.

Setelah masa yang telah ditetapkan dicapai, peranti akan terputus dari bekalan kuasa.

Rekaan:

Projek pemasa soket LCD yang dicadangkan terdiri daripada Arduino yang berfungsi sebagai otak projek, LCD 16 x 2 paparan yang menunjukkan baki masa , tiga butang untuk menetapkan masa dan geganti untuk menyambungkan dan memutuskan bekalan AC output.

Rajah Litar:

Litar di atas adalah arduino ke Paparan LCD sambungan, potensiometer 10K disediakan untuk menyesuaikan kontras paparan. Sambungan di atas adalah jelas.

Litar memerlukan kuasa untuk beroperasi sehingga, bekalan kuasa terkawal sederhana disediakan dapat menghasilkan arus tetap 9V ke arduino dan relay.

S1, S2 dan S3 adalah butang tekan yang mana pengguna dapat menetapkan masa. S1 adalah butang jam S2 adalah butang minit dan S3 adalah butang mula.

Dioda 1N4007 disambungkan melintasi terminal geganti untuk menyerap EMF voltan tinggi dari relay semasa beralih.

Gunakan sekurang-kurangnya 5A geganti dan soket output 5A. Sambungkan fius 5A pada bekalan input. Sentiasa gunakan palam 3-pin pada input, jangan lekapkan kabel bumi dan jangan bertukar talian Langsung dan Neutral.

Susun atur Litar:

Kod Program:

//-------Program Developed by R.Girish---------//
#include
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2)
const int hbtn = A0
const int mbtn = A1
const int start = A2
const int relay = 7
unsigned int hrs = 0
unsigned int Min = 0
unsigned int sec = 60
boolean Hrs = false
boolean Minlt = true
void setup()
{
lcd.begin(16,2)
pinMode(hbtn, INPUT)
pinMode(mbtn, INPUT)
pinMode(start, INPUT)
pinMode(relay, OUTPUT)
digitalWrite(hbtn, HIGH)
digitalWrite(mbtn, HIGH)
digitalWrite(start, HIGH)
digitalWrite(relay, LOW)
lcd.clear()
lcd.setCursor(0,0)
lcd.print('Please set time:')
lcd.setCursor(0,1)
lcd.print('Hour:00 Min:00')
}
void loop()
{
if(digitalRead(hbtn) == LOW)
{
Hrs = true
hrs = hrs + 1
lcd.clear()
lcd.setCursor(0,0)
lcd.print('Please set time:')
lcd.setCursor(0,1)
lcd.print('Hour:')
lcd.print(hrs)
lcd.print(' ')
lcd.print('Min:')
lcd.print(Min)
delay(300)
}
if(digitalRead(mbtn) == LOW && Minlt == true)
{
Min = Min + 1
lcd.clear()
lcd.setCursor(0,0)
lcd.print('Please set time:')
lcd.setCursor(0,1)
lcd.print('Hour:')
lcd.print(hrs)
lcd.print(' ')
lcd.print('Min:')
lcd.print(Min)
if(Min == 60)
{
Minlt = false
}
delay(300)
}
if(digitalRead(start) == LOW)
{
if(hrs != 0 || Min != 0)
{
digitalWrite(relay, HIGH)
if(Min != 0)
{
Min = Min - 1
}
while(true)
{
lcd.clear()
lcd.setCursor(5,0)
lcd.print(hrs)
lcd.print(':')
lcd.print(Min)
lcd.print(':')
lcd.print(sec)
lcd.setCursor(0,1)
lcd.print(' AC OUTPUT: ON')
sec = sec - 1
delay(1000)
if(hrs == 0 && Min == 0 && sec == 0)
{
digitalWrite(relay, LOW)
lcd.clear()
lcd.setCursor(5,0)
lcd.print('0:0:0')
lcd.setCursor(0,1)
lcd.print(' AC OUTPUT: OFF')
while(true){}
}
if(sec == 0)
{
sec = 60
if(Min != 0)
{
Min = Min - 1
}
}
if(Min == 0 && Hrs == true)
{
hrs = hrs - 1
Min = 60
if(hrs == 0)
{
Hrs = false
}
}
}
}
}
}
//-------Program Developed by R.Girish---------//

Cara mengendalikan Pemasa Soket LCD ini:

• Sambungkan pemasa LCD ke rangkaian 220 V AC dan sambungkan peranti anda pada output soket pemasa.

• Ini akan memaparkan 'Jam: 00 Min: 00'. Tekan butang jam (S1) atau minit (S2) untuk menetapkan waktu.

• Menekan butang akan meningkatkan jumlahnya.

• Setelah anda menetapkan masa, tekan butang mula (S3). Output dihidupkan.

• Output mati apabila paparan berbunyi 0: 0: 0.

CATATAN: Pemasa memaparkan '60' dan bukan '00' selama beberapa minit dan saat, yang sama dengan pemasa tradisional dan jumlah jam 00 hingga 59 selama 60 saat. Di sini pemasa mengira 1 hingga 60 selama 60 saat.
Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai projek ini, sila nyatakan di bahagian komen.
Sebelumnya: Litar SMPS 110V, 14V, 5V - Diagram Terperinci dengan Ilustrasi Seterusnya: Litar Voltmeter AC Transformerless Menggunakan Arduino