Senibina Protokol TCP / IP dan Lapisannya

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah

Komunikasi adalah proses pemindahan maklumat dari satu tempat ke tempat lain. Sama ada penghantaran panggilan dari satu peranti ke peranti lain atau pemindahan fail dari satu komputer ke komputer yang lain. Perang dunia telah membawa evolusi besar komunikasi elektronik. Hari ini kita menggunakan kaedah komunikasi digital di mana sahaja. Dengan perkembangan teknologi, banyak jenis alat komunikasi dilaksanakan. Untuk mewujudkan komunikasi yang betul dan bebas ralat antara peranti dari pelbagai jenis dan konfigurasi yang berbeza, semua peranti mesti mengikuti beberapa protokol standard. Salah satu protokol standard untuk komunikasi antara peranti yang berbeza adalah protokol TCP / IP.

Apa itu Protokol TCP / IP?

Protokol TCP / IP bermaksud Protokol Kawalan Penghantaran / Protokol Internet. Ia dikembangkan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat pada tahun 1960-an. Ini adalah model konseptual yang mempunyai satu set protokol komunikasi digunakan untuk pemindahan maklumat melalui internet dan jaringan komputer.


Protokol ini memberitahu kita bagaimana data harus ditangani, disimpan, dipindahkan, dikod dan dikodekan oleh peranti untuk komunikasi antara-ke-ujung antara peranti. Ini adalah protokol utama Intenet Protocol Suite. TCP / IP menyediakan pemindahan data yang boleh dipercayai, selamat dan bebas ralat antara aplikasi yang berjalan di host melalui media Internet.

Banyak aplikasi web yang popular seperti World Wide Web, e-mel, dll. Menggunakan protokol ini.Asas Protokol TCP / IP

TCP / IP adalah protokol berlapis yang banyak digunakan dalam rangkaian. Untuk memahami cara kerja protokol rangkaian, mari kita lihat contoh penyampaian yang mudah.

Untuk menghantar penghantaran dari satu tempat ke tempat lain tugas tertentu terlibat. Pada mulanya, bungkusan harus dibungkus dan diberi perhatian. Kemudian pihak penghantaran mengambil bungkusan dari pengirim ke bilik penghantaran surat. Di sini bungkusan disusun mengikut alamat dan dimuat dalam van dan dihantar ke pejabat terpencil. Di pejabat jauh, bungkusan diletakkan di dalam dulang untuk surat. Kemudian pengirim surat mengumpulkan bungkusan itu dan memberikannya kepada penerima.


Protokol rangkaian seperti TCP / IP juga berfungsi dengan cara yang sama sambil menghantar maklumat dan data dari satu peranti ke peranti lain. Ia mempunyai empat lapisan yang membahagikan tugas dengan sewajarnya. Mereka adalah Lapisan Aplikasi, Lapisan Pengangkutan, Lapisan Jaringan dan lapisan Pautan Data dari atas ke bawah. Semua lapisan ini mempunyai fungsi khusus dan mereka berkomunikasi dengan lapisan di atas dan di bawahnya semasa memindahkan data.

Senibina Protokol TCP / IP

Ini adalah timbunan protokol empat lapisan. Ini membantu dalam penyambungan peranti rangkaian melalui internet. Setiap lapisan mengandungi protokol tertentu yang membantu dalam fungsi lapisan. Empat lapisan protokol TCP / IP adalah Lapisan Aplikasi, Lapisan Pengangkutan, Lapisan Jaringan / Internet dan lapisan Pautan Data / fizikal.

Data-Aliran-TCP / IP-protokol

Data-Aliran-TCP / IP-protokol

Aplikasi, Lapisan Pembentangan dan Sesi model OSI digabungkan sebagai Lapisan Aplikasi / Proses dalam protokol TCP / IP. Ia adalah lapisan teratas protokol ini. Lapisan ini mengawal antara muka pengguna dan komunikasi simpul ke simpul. Lapisan ini menyediakan fungsi antara muka rangkaian, kerja internet dan pengangkutan. Ia menghantar data ke lapisan pengangkutan.

Kebolehpercayaan, kawalan aliran, dan pembetulan data yang dikirim melalui rangkaian dijaga oleh lapisan pengangkutan. Protokol Datagram Pengguna dan protokol kawalan Transmisi terdapat di lapisan pengangkutan. Selepas lapisan pengangkutan, kawalan diberikan kepada lapisan Internet.

Lapisan Internet juga dikenali sebagai lapisan rangkaian. Fungsinya adalah untuk memindahkan paket data melalui internet ke tujuan. Paket data dapat mengambil salah satu rute yang dioptimumkan yang disarankan oleh lapisan ini. Protokol yang paling penting -IP Protocol terdapat dalam lapisan ini. Protokol ini bertanggungjawab untuk menambahkan alamat IP ke data, merutekan paket, enkapsulasi data, memformat.

Lapisan terakhir dalam timbunan protokol TCP / IP adalah Lapisan Akses Rangkaian. Ini adalah gabungan lapisan pautan fizikal dan data model OSI. Penghantaran data secara fizikal melalui rangkaian antara dua peranti dikendalikan oleh lapisan ini. Pemetaan alamat IP peranti ke alamat fizikal juga dilakukan pada lapisan ini.

Suite Protokol

Protokol adalah sekumpulan peraturan yang memberitahu dan mengarahkan bagaimana sistem harus berkomunikasi. Suatu protokol adalah kumpulan protokol yang dirancang untuk bekerjasama. Suite protokol yang hanya mempunyai satu protokol dikenali sebagai protokol tumpukan tunggal. Tetapi protokol jenis ini sangat tidak stabil dan sering memerlukan perubahan keseluruhan perisian protokol sekiranya ada perubahan pada aplikasi.

Untuk membuat penggunaan protokol lebih fleksibel, susunan protokol berlapis diusulkan. Tumpukan protokol jenis ini terdiri daripada protokol yang disusun pada tahap yang berbeza dengan setiap tahap melakukan tugas tertentu. Setiap tahap dapat berkomunikasi dengan tahap di atas dan di bawahnya. Di sini tugas atau fungsi tahap atau lapisan dapat diubah atau diubah tanpa mempengaruhi lapisan lain.

TCP / IP adalah suite protokol berlapis 4. Ia mengambil model OSI sebagai kerangka konsepnya. Suite ini terdiri daripada pelbagai protokol yang disusun pada empat tingkat. Ia dinamakan dua protokolnya yang paling popular - protokol kawalan penghantaran dan Protokol Internet.

Protokol yang terdapat dalam Lapisan Aplikasi

HTTP - HyperText Transfer Protocol. Protokol ini membolehkan pengguna mengakses data melalui web seluruh dunia. Ini dapat digunakan di lingkungan hiperteks dan mengirim data dalam bentuk teks biasa, audio, dan video.

SNMP - Protokol Pengurusan Rangkaian Ringkas, yang menguruskan peranti melalui internet.

SMTP - Protokol Pemindahan Surat Tunggal. Protokol ini menguruskan penghantaran dan penerimaan e-mel

DNS - Sistem Nama Domain, ia memetakan nama host ke alamat IP host yang disambungkan ke internet.

TELNET - Terminal Jaringan, untuk mewujudkan hubungan antara komputer tempatan dan komputer jauh.

FTP - File Transfer Protocol, digunakan untuk menghantar fail dari satu komputer ke komputer yang lain.

Protokol yang Ada dalam Lapisan Pengangkutan

UDP - Protokol UserDatagram. Ia memberitahu pengguna tentang adanya kesalahan. Protokol ini memberikan penghantaran data dari hujung ke hujung. Untuk paket data, protokol ini menambah 8 bait tajuk. Header terdiri daripada empat medan -Source Port address of 16 bit, Destination port 16 bit, medan 16-bit untuk menunjukkan jumlah panjang dan checksum bidang 16-bit.

Alamat port sumber memberikan alamat program aplikasi yang membuat mesej. Alamat pelabuhan destinasi adalah alamat aplikasi tujuan ke mana data harus dihantar. Medan panjang keseluruhan memberikan maklumat mengenai jumlah bait yang ada dalam datagram. Maklumat yang terdapat di bidang checksum digunakan untuk pengesanan ralat.

TCP - Protokol Kawalan Transmisi. Protokol ini aktif sepanjang penghantaran data. Ia dari rangkaian maya antara pengirim dan penerima. Di sisi pengirim, protokol menguraikan data dalam bentuk unit kecil yang disebut segmen. Setiap segmen dikaitkan dengan nombor urutan yang membantu menyusun semula segmen dari mesej asal.

Di hujung penerima, TCP mengumpulkan semua segmen dan menyusun semula mengikut nombor urutannya. Setiap kali ralat dikesan oleh protokol, ia menghantar semula segmen tersebut. Setelah memastikan bahawa semua segmen dihantar dan diakui dan penghantaran selesai, protokol kemudian membuang litar maya.

Protokol yang terdapat dalam Lapisan Internet

Protokol IP - ini adalah protokol rangkaian protokol TCP / IP yang paling ketara. Untuk mengenal pasti peranti melalui internet dan menetapkan routing kerja internet, protokol ini menerapkan alamat host logik yang disebut alamat IP untuk setiap peranti host. Protokol ini menerima data dari lapisan pengangkutan dan memastikan penghantaran data yang selamat dari satu peranti ke peranti lain.

Ia menukar segmen data menjadi Datagram Program IP. Sekiranya ukuran datagram lebih besar daripada batas yang ditentukan oleh lapisan seterusnya - lapisan pautan, protokol IP memecah datagram menjadi beberapa bahagian kecil sehingga dapat disebarkan dengan mudah melalui rangkaian tempatan. Pada akhir penerimaan, segmen ini disusun semula untuk membentuk mesej asal. Router digunakan untuk mengirim data antara peranti yang disambungkan melalui rangkaian yang jauh.

ARP - Protokol Penyelesaian Alamat. Protokol ini mencari alamat fizikal dari alamat IP. Peranti pengirim yang ingin mengetahui alamat fizikal peranti penerima menghantar permintaan ARP melalui rangkaian. Semua peranti yang ada dalam rangkaian menerima permintaan ini, memprosesnya dan penerima mengenali alamat IP yang ada dalam permintaan tersebut dan mengirimkan alamat fizikalnya walaupun ARP membalas.

Oleh itu, semua protokol ini bersama-sama membentuk rangkaian protokol TCP / IP. Aplikasi akan memilih jenis protokol yang akan digunakan pada setiap lapisan berdasarkan fungsi yang disediakan oleh protokol. Suite protokol ini dapat diubahsuai dengan mudah dan serasi dengan semua jenis perkakasan dan sistem operasi Komputer. Ia pada asalnya direka untuk sistem operasi UNIX.

Penghala dan suis adalah contoh peranti rangkaian yang digunakan untuk penghantaran data antara peranti yang disambungkan melalui internet. Sebagai protokol TCP / IP mengambil model OSI sebagai rujukan, lapisan mana Model OSI digabungkan sebagai Lapisan Aplikasi protokol TCP / IP?