Apakah Topologi Bas dalam Rangkaian Komputer & Perbezaannya

Apakah Topologi Bas dalam Rangkaian Komputer & Perbezaannya

Terdapat pelbagai alat komunikasi yang disambungkan ke rangkaian untuk mewujudkan yang boleh dipercayai komunikasi rangkaian. Peranti yang disambungkan dalam rangkaian komunikasi dikenali sebagai 'node'. Node ini dihubungkan melalui ‘Pautan’. Penyusunan unsur-unsur ini dalam rangkaian komunikasi diberikan oleh rangkaian Topologi. LAN adalah contoh topologi rangkaian. Di sini setiap nod disambungkan ke pelbagai nod lain melalui pautan fizikal. Apabila pautan ini dipetakan secara grafik, mereka menghasilkan corak geometri yang menunjukkan topologi fizikal rangkaian. Topologi fizikal ini memberikan penempatan pelbagai elemen rangkaian. Topologi Bas, Topologi Cincin, Topologi Bintang, dan lain-lain adalah beberapa contoh topologi fizikal.Apa itu Topologi Bas?

Definisi topologi bas adalah, ini adalah salah satu topologi fizikal paling mudah yang digunakan untuk rangkaian. Topologi ini terkenal digunakan untuk Local Area Network. Dalam topologi ini, semua nod dihubungkan melalui satu kabel yang dikenali sebagai 'Backbone'. Sekiranya kabel Backbone ini rosak keseluruhan kerosakan rangkaian.


Rajah Topologi Bas

Rajah Topologi Bas

Rangkaian bas sangat mudah dipasang dan diselenggara. Ia memerlukan jumlah pemasangan kabel yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan topologi rangkaian lain. Salah satu daripada contoh topologi bas ialah Sambungan Ethernet.

Topologi Bas Dalam Rangkaian Komputer

Dalam rangkaian komputer, banyak komputer dihubungkan antara satu sama lain melalui pautan. Komputer ini dalam rangkaian dikenali sebagai Node. Mereka disambungkan melalui pautan radio kabel atau tanpa wayar. Komputer-komputer ini yang tersambung dalam rangkaian berkongsi sumber seperti fail, akses rangkaian, pencetak, dan lain-lain ... Dengan menghubungkan dalam rangkaian komputer dapat melakukan banyak tugas.Dalam Topologi Bas yang digunakan dalam rangkaian komputer, semua komputer disambungkan melalui satu kabel. Selalunya Kabel Ethernet digunakan untuk Topologi Bas. Dalam topologi ini, maklumat yang dimaksudkan untuk simpul terakhir harus melalui semua komputer yang ada dalam rangkaian. Sekiranya kabel ini rosak maka sambungan semua komputer akan terputus.

Daripada kabel sama ada kad rangkaian, kabel paksi bersama atau RJ-47 dapat digunakan bergantung pada jenis komputer yang digunakan dalam rangkaian. Apabila Topologi Bas hanya mempunyai dua titik akhir, ia dikenali sebagai Topologi Linear. Data topologi Bas dihantar hanya dalam satu arah.


Di sini, nod yang menghantar data dikenali sebagai Host. Semua komputer yang disambungkan dalam rangkaian akan menerima semua lalu lintas rangkaian. Setiap nod diberi keutamaan yang sama untuk penghantaran data. Nod menggunakan Teknologi Akses Media seperti master bas untuk berkongsi bas.

Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan -

  • Reka bentuknya sangat mudah.
  • Memerlukan lebih sedikit pemasangan kabel berbanding dengan topologi lain.
  • Masing-masing untuk dilaksanakan untuk rangkaian kecil.
  • Ia mudah dikembangkan dengan hanya menyatukan dua kabel.
  • Sangat menjimatkan.

Kekurangan -

  • Rangkaian berdiri pada satu kabel. Oleh itu, sekiranya berlaku kerosakan pada kabel ini, keseluruhan rangkaian akan jatuh.
  • Oleh kerana trafik dikongsi oleh semua node dalam rangkaian, prestasi rangkaian menurun apabila trafik meningkat.
  • Sukar untuk mencari kekurangan dan kesalahan dalam rangkaian yang dihubungkan dengan kaedah ini.
  • Kehilangan paket adalah tinggi.
  • Topologi ini sangat perlahan berbanding dengan topologi lain.

Perbezaan Antara Topologi Bas dan Bintang

Dalam topologi Bus, semua komputer disambungkan melalui satu kabel sedangkan komputer rangkaian bintang disambungkan ke hab pusat yang secara tidak langsung menghubungkan semua komputer dalam rangkaian.

Dalam topologi bas, hanya satu host yang dapat menghantar data pada satu masa hanya apabila bas itu percuma. Dalam rangkaian bintang, data harus melalui pusat pusat sebelum sampai ke nod penerima. Topologi bintang lebih mahal daripada topologi bas.

Dalam topologi bintang, kegagalan satu komputer tidak mempengaruhi komputer lain dalam rangkaian. Topologi bintang sangat dipercayai berbanding dengan topologi bas.

Topologi bintang mudah diselesaikan apabila terdapat kegagalan dalam hos. Sangat sukar untuk menyelesaikan masalah dalam topologi bas, kerana setiap simpul harus diperiksa. Sangat mudah untuk menambahkan sebilangan nod di rangkaian Bus sedangkan di rangkaian Star hanya node terhad dapat ditambahkan.

Dengan peningkatan jumlah nod, prestasi rangkaian menurun dalam rangkaian bus, yang tidak berlaku dalam rangkaian bintang.

Berdasarkan jenis rangkaian yang diperlukan dan jenis peranti yang disambungkan dalam rangkaian pelbagai topologi rangkaian diperkenalkan. Topologi yang paling kerap digunakan hari ini adalah topologi cincin Runtuh. Dalam rangkaian bas, adakah kegagalan satu nod memecahkan keseluruhan rangkaian?