Ringkasan mengenai Teorema Norton dengan Contoh

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah

Aliran Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik melibatkan banyak subjek kejuruteraan yang merangkumi subjek asas seperti teorema rangkaian, analisis litar elektrik, alat dan litar elektronik, dan sebagainya. Teori rangkaian ini digunakan untuk menyelesaikan litar elektrik dan juga untuk mengira parameter yang berbeza seperti voltan, arus, dan lain-lain, dari litar. Berbagai jenis teorema merangkumi teorema Nortons, teorema penggantian, Teorema Thvenins , dan sebagainya. Di sini, dalam artikel ini mari kita bincangkan secara terperinci mengenai ringkas mengenai teorema Nortorn dengan contoh.

Teorema Norton

Sebarang litar kompleks elektrik linier dapat disederhanakan menjadi litar sederhana yang terdiri daripada satu sumber arus dan rintangan setara selari yang disambungkan merentasi beban. Mari kita pertimbangkan beberapa contoh teorema Norton yang mudah untuk difahami secara terperinci mengenai teori Norton. Litar setara Norton dapat ditunjukkan seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.


Litar Setara Norton

Litar Setara Norton

Penyataan Teorem Norton

Teorema Norton menyatakan bahawa sebarang litar elektrik kompleks linier dapat dikurangkan menjadi a litar elektrik sederhana dengan satu arus dan rintangan disambungkan secara selari. Untuk memahami secara mendalam mengenai teori norton, mari kita pertimbangkan contoh teorema Norton seperti berikut.Contoh Teorem Norton

Contoh Teorem Norton

Contoh Teorem Norton

Terutama, mari kita pertimbangkan litar elektrik sederhana yang terdiri daripada dua sumber voltan dan tiga perintang yang disambungkan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Litar di atas terdiri daripada tiga perintang di mana perintang R2 dianggap sebagai beban. Kemudian, litar dapat ditunjukkan seperti gambar di bawah.

Litar Contoh Teorema Norton dengan Perintang Beban

Litar Contoh Teorema Norton dengan Perintang Beban

Kita tahu bahawa, jika beban berubah, maka pengiraan pelbagai parameter litar elektrik sukar dilakukan. Jadi, teori rangkaian digunakan untuk mengira parameter rangkaian dengan mudah.

Litar Contoh Teorema Norton Setelah Mengeluarkan Beban Perintang

Litar Contoh Teorema Norton Setelah Mengeluarkan Beban Perintang

Dalam teorema Norton ini juga kita mengikuti prosedur yang serupa dengan teorema thevenins (hingga tahap tertentu). Di sini, utamakan beban (pertimbangkan perintang R2 = 2 Ohm sebagai beban dalam litar) seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Kemudian, litar pintas terminal beban dengan wayar (betul-betul bertentangan dengan prosedur yang kita ikuti dalam teorema thevenins, iaitu litar terbuka terminal beban) seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Sekarang, hitung arus yang dihasilkan (arus melalui perintang R1, R3, dan garis litar pintas setelah melepaskan R2) seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.


Arus Melalui R1, R3, dan Beban Litar Pendek

Arus Melalui R1, R3, dan Beban Litar Pendek

Dari rajah di atas, arus sumber Norton sama dengan 14A yang digunakan dalam litar setara Norton seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Litar setara teorema Norton terdiri daripada sumber arus Norton (INorton) selari dengan rintangan setara Norton (RNorton) dan beban (di sini R2 = 2Ohms).

Litar Setara Norton dengan INorton, RNorton, RLoad

Litar Setara Norton dengan INorton, RNorton, RLoad

Litar setara teorema Nortorn ini adalah litar selari sederhana seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Sekarang, untuk mengira ketahanan setara Norton, kita harus mengikuti dua prosedur seperti teorema Thevenins dan teorem Superposisi.

Terutama, keluarkan rintangan beban (serupa dengan langkah teorema thevenem mengira rintangan thevenins). Kemudian, ganti sumber voltan dengan litar pintas (wayar sekiranya sumber voltan ideal dan sekiranya sumber voltan praktikal, rintangan dalamannya digunakan). Begitu juga dengan sumber arus dengan litar terbuka (putus sekiranya sumber arus ideal dan sekiranya sumber arus praktikal, rintangan dalaman mereka digunakan). Sekarang, litar menjadi seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah dan ini adalah litar selari sederhana dengan perintang.

Mencari Rintangan Norton

Mencari Rintangan Norton

Oleh kerana perintang R1 dan R3 saling sejajar, nilai rintangan Norton sama dengan nilai rintangan selari R1 dan R3. Kemudian, litar setara teorema Norton dapat ditunjukkan seperti yang ditunjukkan dalam litar di bawah.

Norton

Litar Setara Theorem Norton

Rumus untuk mengira arus beban, Iload dapat dikira menggunakan pelbagai undang-undang asas seperti Ohm undang-undang , Undang-undang voltan Krichhoff, dan undang-undang Krichhoff semasa.

Oleh itu, arus yang melewati perintang beban Rload (R2) diberikan oleh

Muatkan formula Semasa

Muatkan formula Semasa

Di mana,

I N = Norton semasa (14A)
R N = Rintangan Norton (0.8 Ohm)
R L = Rintangan beban (2 Ohm)

Oleh itu, saya memuat = arus yang melewati rintangan beban = 4A.

Begitu juga, rangkaian linear yang besar dan kompleks dengan beberapa bilangan sumber (sumber arus atau voltan) dan perintang boleh dikurangkan menjadi litar selari sederhana dengan sumber arus tunggal selari dengan rintangan dan beban Norton.

Oleh itu, litar setara Norton dengan Rn dan In dapat ditentukan dan litar selari sederhana dapat dibentuk (dari rangkaian rangkaian kompleks). Pengiraan parameter litar dapat dianalisis dengan mudah. Sekiranya satu rintangan dalam litar diubah dengan pantas (muat), maka teorema Norton dapat digunakan untuk melakukan pengiraan dengan mudah.

Adakah anda tahu ada teorema rangkaian selain daripada teorema Norton yang biasanya digunakan secara praktikal litar elektrik ? Kemudian, bagikan pandangan, komen, idea, dan cadangan anda di bahagian komen di bawah.